Choroby przepony

anatomia24.pl & choroby przepony

Opłucna .. chorobowych dochodzi do gromadzenia się płynu, krwi czy treści ropnej w jamie opłucnej. Unaczynienie opłucnej pochodzi od tętnic międzyżebrowych tylnych, gałęzi śródpiersiowych, przełykowych, tętnic przeponowych górnych odchodzących od aorty piersiowej, gałęzi międzyżebrowych przednich, tętnicy osie... Serce .. Choroby serca zaburzają funkcjonowanie całego organizmu i są najczęstszą przyczyną zgonów. Serce położone jest w środkowej części jamy klatki piersiowej między workami opłucnej. Spoczywa na środku ścięgnistym przepony do tyłu od mostka i chrząstek żebrowych a do przodu od przełyku i aorty. Większość...