Aorta płucna

anatomia24.pl & aorta płucna

Śródpiersie .. aorta wstępująca, część dolnej żyły głównej górnej, żyła nieparzysta, rozdwojenie tchawicy, oskrzela główne, pień płucny, tętnice i żyły płucne, część żyły głównej dolnej, węzły chłonne tchawiczo - oskrzelowe, nerwy przeponowe, naczynia osierdziowo - przeponowe. Śródpiersie tylne zawiera przełyk, ne... Serce .. aorta, z prawej pień płucny. Do podstawy serca zaś wchodzą: żyła główna górna i dolna do przedsionka prawego oraz cztery żyły płucne do przedsionka lewego. Przedsionki posiadają spłaszczone uwypuklenia zwane uszkami ( prawym i lewym ). Przedsionek prawy ( łac. antrium dextrum ) otrzymuje krew żylną ...

Szkielet serca i zastawki serca .. aortalnej przypada na wysokość lewej okolicy mostkowej III międzyżebrza. Natomiast rzut zastawki pnia płucnego odpowiada połączeniu III żebra lewego z mostkiem. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. J. Bullock, J. Boyle, M. ...