żołądek a śledziona a jelito

anatomia24.pl & żołądek a śledziona a jelito

Nerka .. żołądek, śledzionę, trzustkę, zgięcie lewe okrężnicy i jelito cienkie. Na przekroju nerki można zaobserwować występowanie jaśniejszej struktury leżącej zewnętrznie - kory nerki oraz znajdującej się do wewnątrz tworzącej rdzeń nerki. Kora wnika w obręb rdzenia w postaci słupów nerkowych przedzielając... Okrężnica .. żołądka. Dolna zaś kontaktuje się z jelitem cienkim. Dalszym odcinkiem jelita grubego jest okrężnica zstępująca ( łac. colon descendens ), która powstaje w miejscu zagięcia poprzecznicy ( tzw. zagięcie śledzionowe ) znajdującego się na poziomie VII żebra po lewej stronie ciała. Zstępnica przebiega o...