Wprowadzenie nasienia do pochwy

anatomia24.pl & wprowadzenie nasienia do pochwy

Pochwa .. wprowadzenie nasienia i jak pochwa obejmuje prącie ( stąd pochodzi nazwa ). Długość pochwy może się wahać między 6 a 14 cm. Pochwa znajduje się w miednicy mniejszej i przechodzi przez przeponę moczowo - płciową tak, że część górna znajduje się w jamie miednicy, a dolna w obrębie przepony. Do tyłu są...