Więzadło łukowate przyśrodkowe

anatomia24.pl & więzadło łukowate przyśrodkowe

Przepona .. więzadłami łukowatymi przyśrodkowym, pośrodkowym i bocznym. Na wysokości XII kręgu piersiowego jedna odnoga przechodzi w drugą tworząc rozwór aortowy, czyli otwór dla przejścia aorty i przewodu piersiowego. Do przodu i nieco na lewo od rozworu aortowego znajduje się rozwór przełykowy dla przełyku. C...