Otwory kręgowe

anatomia24.pl & otwory kręgowe

Kręgosłup .. otwory kręgowe duże i trójkątne. Dodatkowo pierwsze dwa kręgi szyjne mają nieco inną budowę od pozostałych. Pierwszy z nich, kręg szczytowy ( atlas ), nie posiada typowego trzonu, a jedynie niewielką listewkę w postaci łuku przedniego. Tylna powierzchnia łuku przedniego posiada powierzchnię stawową,...