Przewód nosowy środkowy

anatomia24.pl & przewód nosowy środkowy

Jama nosowa .. przewód nosowy środkowy zawierający komórkę powietrzną zwaną puszką sitową oraz ujścia dla zatoki szczękowej, komórek sitowych oraz zatoki czołowej. Natomiast małżowina nosowa górna, najmniejsza, połączona jest z małżowiną środkową od przodu, a przewód nosowy górny zawiera ujścia otworów sitowych. P... Mózgoczaszka .. przewodzie nosowym środkowym w jamie nosowej, pomiędzy małżowiną nosową środkową a dolną. Zatoki wykształcają się po 7 - 8 r.ż. Kość sitowa Kość sitowa ( łac. os ethmoidale ) położona jest pośrodku czaszki, ogranicza jamę nosową ( sklepienie, ściana boczna i przegroda jamy nosowej ) oraz oczodoły ( ...