Bańka odbytu

anatomia24.pl & bańka odbytu

Pęcherz moczowy .. bańkami nasieniowodów i odbytnicą. Umocowanie pęcherza odgrywa istotną rolę przy zwiększaniu jego objętości. U kobiet pęcherz moczowy łączy się ze spojeniem łonowym za pomocą więzadeł łonowo - pęcherzowych, u mężczyzn - więzadeł łonowo - sterczowe wzmocnione włóknami mięśniowymi. Ku tyłowi od pęcher... Nasieniowód .. bańka na swym końcu przechodzi w przewód wytryskowy o długości około 2 cm. Przewód wytryskowy przebiega w obrębie gruczołu krokowego i uchodzi na wzgórku nasiennym. Unaczynienie nasieniowodu stanowią tętnice: nasieniowodu, odbytnicza środkowa i dolna, pęcherzowa dolna oraz żyły uchodzące do splotu w...