Gdzie leży jądro ogoniaste?

  • w ścianie komory trzeciej
  • w ścianie komory czwartej
  • w ścianie komory bocznej

Jądro ogoniaste

Kresomózgowie .. Jądro ogoniaste jest podkowiasto wygiętą strukturą składającą się z głowy, trzonu i ogona. Tworzy ograniczenie dla komory bocznej. Jądro soczewkowate ma wygląd dwuwypukłej soczewki i dzieli się na dwie części: gałkę bladą i skorupę. Jądro ogoniaste i ...