31 par nerwów rdzeniowych

anatomia24.pl & 31 par nerwów rdzeniowych

Ośrodkowy układ nerwowy .. para nerwów rdzeniowych. Istota biała rdzenia kręgowego układa się w przebiegające podłużnie słupy: przednie, boczne i tylne. W słupach przednich znajdują się komórki czuciowe, natomiast tylnych ruchowe. Boczne zaś są komórkami wegetatywnymi i znajdują się wyłącznie w odcinku piersiowym. Dorota Koze... Rdzeń kręgowy .. 31 par nerwów rdzeniowych: 8 szyjnych, 12 piersiowych, 5 lędźwiowych, 5 krzyżowych i 1 guziczny. Każdy nerw składa się z korzeni czuciowych i ruchowych oraz odchodzi symetrycznie od odpowiedniego segmentu rdzenia. Najniżej położone nerwy tworzą ogon koński. Na powierzchni zewnętrznej rdzenia w jego ...