Co to jest spojówka?

  • błona śluzowa obejmująca tylną powierzchnię powiek
  • błona śluzowa obejmująca przednią powierzchnię gałki ocznej
  • błona śluzowa obejmująca tylną powierzchnię powiek i przednią powierzchnię gałki ocznej

Spojówka

Nerwy czaszkowe .. spojówkę, błonę śluzową nosa, język, skórę twarzy oraz mięśnie żwacze. Nerw odwodzący ( n. VI ) jest kolejnym nerwem gałkoruchowym zaopatrującym tylko jeden mięsień oka ( prosty boczny ). Nerw twarzowy ( n. VII ) unerwia mięśnie mimiczne twarzy, mięś ... Oko .. spojówka oraz narząd łzowy. Twardówka, jak sama nazwa wskazuje, jest mocną i twardą błoną włóknistą, zwykle matowa i o szarym zabarwieniu. W części przedniej oka przechodzi ona w rogówkę, która tkwi w twardówce jak szkiełko od zegara. Rogówka jest pr ...