Rotacja w stawie kolanowym

anatomia24.pl & rotacja w stawie kolanowym

Mięśnie uda .. rotację do wewnątrz i na zewnątrz. Mięsień dwugłowy uda ( łac. biceps femoris ) mieści się na zewnętrznej powierzchni tylnej uda między guzem kulszowym a głową strzałki. Głowa długa obejmuje swym przebiegiem oba stawy, krótka wyłącznie staw kolanowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia c...