Przekrój nerki

anatomia24.pl & przekrój nerki

Nerka .. przekroju nerki można zaobserwować występowanie jaśniejszej struktury leżącej zewnętrznie - kory nerki oraz znajdującej się do wewnątrz tworzącej rdzeń nerki. Kora wnika w obręb rdzenia w postaci słupów nerkowych przedzielających piramidy. W obrębie kory można wyróżnić liczne punkciki będące ciałkam...