Koło tętnicze mózgu

anatomia24.pl & koło tętnicze mózgu

Aorta i gałęzie aorty .. koło tętnicze. W miejscu tym tętnica szyjna wewnętrzna oddaje tętnice dla mózgowia: tętnicę łączącą tylną i przednią, naczyniówkową, przednią mózgu i środkową mózgu. Tętnica szyjna zewnętrzna ( łac. arteriae carotis externa ) po podziale kieruje się w okolicę zażuchwową, gdzie ostatecznie ulega podz... Unaczynienie mózgu .. koło tętnicze ( Willisa ), od którego odchodzą symetrycznie trzy główne tętnice zaopatrujące mózg w krew: tętnice przednie, środkowe i tylne mózgu. Tętnica przednia mózgu zaopatruje w krew m.in. wzgórze, ciało prążkowane, oraz przednią część kory mózgowej. Tętnica środkowa unaczynia również wzgórze,...