Dołki w głowie

anatomia24.pl & dołki w głowie

Połączenia kręgów .. dołki stawowe pierwszego kręgu szyjnego. Odpowiada on głównie za ruchy zgięcia głowy do przodu i tyłu oraz nieznacznie na boki. Staw szczytowo - obrotowy utworzony przez powierzchnie stawowe pierwszego i drugiego kręgu szyjnego. Wzmacniają go więzadło krzyżowe kręgu szczytowego i wierzchołka zęba. S... Kość ramienna .. dołkiem kości promieniowej. Nad bloczkiem na powierzchni przedniej znajduje się wgłębienie - dół dziobiasty, a na powierzchni tylnej - dół wyrostka łokciowego. Natomiast nad główką kości ramiennej na powierzchni przedniej znajduje się dół promieniowy. Staw ramienny tworzy głowa kości ramiennej oraz ...