Wyrostek podniebienny szczęki

anatomia24.pl & wyrostek podniebienny szczęki

Jama nosowa .. wyrostek podniebienny szczęki oraz kość podniebienną. Ścianę górną tworzą kość czołowa, sitowa i klinowa. Ściana przyśrodkowa utworzona przez przegrodę nosa, składa się z części kostnej ( kość sitowa i lemiesz ), chrzęstnej i błoniastej. Ściana boczna zawiera małżowiny nosowe ( dolna, środkowa, górn... Twarzoczaszka .. wyrostków: jarzmowego, czołowego, zębodołowego oraz podniebiennego. Trzon ma w przybliżeniu kształt piramidy, zawiera zatoki szczękowe, czyli przestrzenie powietrzne wyścielone błoną śluzową. Są to największe z zatok przynosowych. Jej pojemność to około 25 cm3. Ujście zatoki szczękowej znajduje się ...