Odnogi przepony

anatomia24.pl & odnogi przepony

Przepona .. odnogami ( prawą i lewą ) oraz więzadłami łukowatymi przyśrodkowym, pośrodkowym i bocznym. Na wysokości XII kręgu piersiowego jedna odnoga przechodzi w drugą tworząc rozwór aortowy, czyli otwór dla przejścia aorty i przewodu piersiowego. Do przodu i nieco na lewo od rozworu aortowego znajduje się ro...