Wypukla wątroba

anatomia24.pl & wypukla wątroba

Dwunastnica .. wypukłym brzegiem do prawej strony, a wklęsłym obejmuje ona głowę trzustki. Najwyżej położony odcinek dwunastnicy jest nieco poszerzony i nosi nazwę opuszki. Sąsiaduje tu ona z wątrobą i pęcherzykiem żółciowym. Następnie dwunastnica ulega stopniowemu zwężeniu, kieruje się do dołu ( część zstępująca ... Wątroba .. wypukła. Powierzchnia dolna jest spłaszczona i biegnie skośnie do przodu i dołu. Wątroba została podzielona na większy płat prawy, lewy oraz mniejsze czworoboczny i ogoniasty, które daje się wyróżnić tylko na jej zewnętrznej powierzchni. Strukturę wewnętrzną podzielono na segmenty ( 8 ) ułatwiające ...