Gdzie uchodzi prawa żyła nadnerczowa?

  • do żyły głównej dolnej
  • do żyły nerkowej prawej
  • do żyły wrotnej

Nadnercza

Aorta i gałęzie aorty .. nadnerczowych środkowych, nerkowych, jądrowych lub jajnikowych, pnia trzewnego, tętnicy krezkowej górnej i dolnej oraz krzyżowej pośrodkowej. Tętnica szyjna wspólna ( łac. arteriae carotis communis ) jest parzystym naczyniem prowadzącym krew z aorty ...