Ile cm3 wynosi pojemność życiowa płuc?

  • 2500
  • 3500
  • 4500

Pojemność życiowa

Fizjologia oddychania .. Pojemność życiowa płuc jest maksymalną objętością wydychanego powietrza po dokonaniu maksymalnego wdechu. Całkowita pojemność płuc jest sumą wszystkich czterech objętości płuc. Objętość powietrza biorąca udział w wymianie gazowej w ciągu jednej minut ...