Przebieg nasieniowodu

anatomia24.pl & przebieg nasieniowodu

Nasieniowód .. przebiega w obrębie gruczołu krokowego i uchodzi na wzgórku nasiennym. Unaczynienie nasieniowodu stanowią tętnice: nasieniowodu, odbytnicza środkowa i dolna, pęcherzowa dolna oraz żyły uchodzące do splotu wiciowatego i pęcherzowego. Odpływ chłonki odbywa się do węzłów lędźwiowych. Unerwienie pochodz... Pęcherzyk nasienny .. przebiega skośnie do dołu przyśrodkowo i do przodu. Swoją powierzchnią przyśrodkową pęcherzyki nasienne przylegają do baniek nasieniowodów. Powierzchnia tylna sąsiaduje z odbytnicą, przednia z dnem pęcherza moczowego, zaś boczna z ścianą miednicy mniejszej. Wydzielina pęcherzyków nasiennych zawiera ...

Powrózek nasienny .. przebiegu wyróżniamy część mosznową i część pachwinową. Długość powrózka nasiennego to 15 - 20 cm. Powrózek nasienny zawiera: nasieniowód, tętnice jądrową, tętnice i żyły nasieniowodu, splot nasieniowodu, splot nerwowy jądrowy, naczynia limfatyczne, tętnice dźwigacza jądra, gałąź płciową nerwu płcio...