Ośrodki podwzgórza

anatomia24.pl & ośrodki podwzgórza

Podwzgórze .. ośrodki, podwzgórze sprawuje kontrolę nad procesem snu i czuwania, termoregulacją, łaknieniem i pragnieniem. Jak w całym układzie wewnątrzwydzielniczym, także i tu występują pętle ujemnego sprzężenia zwrotnego. Pobudzona przysadka hamuje zwrotnie podwzgórze, w czym wspomagana jest również przez narz...