Klatka piersiowa kości

anatomia24.pl & klatka piersiowa kości

Mięśnie szyi .. klatki piersiowej. Mięśnie przedkręgowe znajdują się na przedniej powierzchni kręgosłupa oraz stanowią połączenie pomiędzy częścią podstawną kości potylicznej a kręgami szyjnymi. Tworzą je mięśnie: prosty przedni głowy, długi głowy oraz długi szyi. Ich zadaniem jest zginanie głowy do przodu, boku, o... Układ kostno-stawowy .. klatka piersiowa chroni narządy znajdujące się głębiej, a czaszka mózg. Poza tym są siedzibą dla szpiku kostnego oraz magazynem wapnia i fosforu dla organizmu. Stawy utworzone są przez zwrócone do siebie końcowe odcinki kości i oddzielone wąską przestrzenią, czyli jamą stawową. Powierzchnie stawowe ...

Klatka piersiowa Klatka piersiowa utworzona jest przez 12 par żeber przymocowanych do 12 kręgów piersiowych i mostka. Mostek Mostek ( łac. sternum ) jest kością płaską. Składa się z rękojeści, trzonu i wyrostka mieczykowatego. Rękojeść w stosunku do trzonu ustawiona jest pod kątem rozwartym ku tyłowi ( tzw. kąt most... Kości obręczy barkowej .. klatką piersiową. Powierzchnie stawowe utworzone są przez koniec mostkowy obojczyka oraz wcięcie obojczykowe rękojeści mostka i chrząstkę pierwszego żebra. Jest to staw siodełkowaty wzmocniony więzadłami: mostkowo - obojczykowymi, żebrowo - obojczykowym. Ruchy zbliżone są do ruchów w stawie kulistym...