Fałdy krtani

anatomia24.pl & fałdy krtani

Krtań .. fałdy błony śluzowej zwane fałdami nalewkowo - nagłośniowymi. Dolna część nagłośni łączy się odpowiednim więzadłem z powierzchnią tylną chrząstki tarczowatej. Jama krtani Jama krtani utworzona jest przez chrząstki tworzące ścianę przednią ( chrząstka nagłośniowa, kąt chrząstki tarczowatej, więzadło ...