Mięsień przepony

anatomia24.pl & mięsień przepony

Żołądek .. mięsień zwieracz odźwiernika, który zamyka bądź umożliwia przedostanie się treści pokarmowej do dwunastnicy. Żołądek poprzez ścianę przednią sąsiaduje z wątrobą ( płat lewy i czworoboczny ), pęcherzykiem żółciowym, śledzioną, przeponą i przednią ścianą jamy brzusznej. Ściana tylna kontaktuje się z p... Mięśnie klatki piersiowej .. mięsień oddechowy - przepona. Do grupy powierzchownej zaliczane są: mięsień piersiowy większy, piersiowy mniejszy, podobojczykowy i zębaty przedni. Mięsień piersiowy większy ( łac. musculus pectoralis major ) położony jest najbardziej zewnętrznie ze wszystkich mięśni grupy powierzchownej. Kształtem ...

Przepona .. mięsień kształtem zbliżony do kopuły, swoją wypukłością skierowaną do góry, w głąb jamy klatki piersiowej. Dzięki przeponie powiększenie objętości klatki piersiowej odbywa się kosztem jamy brzusznej. Bocznymi brzegami przepona przytwierdzona jest do ściany klatki piersiowej, stąd podział na część lę... Dno miednicy .. mięsień poprzeczny głęboki krocza, w mniejszej części przez mięsień zwieracz cewki moczowej oraz mięsień poprzeczny powierzchowny krocza. Przez przeponę moczowo - płciową przechodzą cewka moczowa, a u kobiet dodatkowo pochwa. Wynika z tego, więc, że obie warstwy mięśni wzajemnie się uzupełniają. Dod...