Renina kortyzol aldosteron

anatomia24.pl & renina kortyzol aldosteron

Nadnercza .. renina - angiotensyna - aldosteron. Produkowany aldosteron jeszcze silniej od kortyzolu powoduje zwrotne wchłanianie sodu i wydalanie potasu w dystalnych cewkach nerkowych oraz zwrotnie wody. Dodatkowo współdziałając z angiotensyną II powoduje wzrost ciśnienia tętniczego. Androgeny wydzielane są nie...