Guz ślinianki podżuchwowej

anatomia24.pl & guz ślinianki podżuchwowej

Twarzoczaszka .. guzowatość bródkową oraz bocznie położone guzki bródkowe. Bocznie na wysokości zęba przedtrzonowego znajduje się otwór bródkowy. Na powierzchni wewnętrznej trzonu mieszczą się zagłębienia dla ślinianki podżuchwowej, podjęzykowej, naczyń oraz mięśni. Na brzegu górnym znajdują się zębodoły. Staw skron...